image banner
THÔNG TIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ NĂM 2021
 THÔNG TIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ NĂM 2021
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ NĂM 2021
Số GPXD Ngày cấp Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số tầng Diện tích
thửa đất
(m2)
Diện tích
xây dựng tầng 1
(m2)
Tổng diện tích sàn (m2) Mật độ
(%)
1 04/01/2021 Ô Nguyễn Tiến Lộc và bà Trịnh Quỳnh Trang. Thửa số 12 lô 22B KĐTM Ngã 5 SBCB, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền 03 tầng + tum thang 256 159 494 62
2 04/01/2021 Bà Trịnh Quỳnh Trang.  Thửa số 11 lô 22B KĐTM Ngã 5 SBCB, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền 03 tầng + tum thang 256 159 494 62
3 04/01/2021 Bà Trịnh Quỳnh Trang.  Thửa số 25 Khu B2 lô 7B KĐTM Ngã 5 SBCB, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền 03 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng lửng 256 159 494 62
4 06/01/2021 Ông Đỗ Văn Doan và bà Phạm Thị Thắng.  Thửa đất 661, TBĐ 03, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.  01 tầng 114 64.68 64.68 56.7
5 06/01/2021 Bà Nguyễn Thị Hoan.  Thửa đất 1089, TBĐ 04, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. 03 tầng 187 132.8 444.7 70
6 08/01/2021 Ông Lê Minh Tân và bà Nguyễn Thị Kim Dung.  Phòng 3 Ngôi 1 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng 05 tầng + tum thang 98 98 525 100
7 08/01/2021 Ông Phạm Ngọc Tuyền và bà Nguyễn Thị Lê.  Thửa đất 846, TBĐ 04, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. 02 tầng 90 90 175 100
8 08/01/2021 Ông Nguyễn Mạnh Hà.  Phòng 39 Phòng (1+2)  Ngôi 1 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng 03 tầng + tum thang 147.3 102 362 84
9 12/01/2021 Ông Phạm Duy Cầm và bà Nguyễn Thị Băng  Số 799 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An 03 tầng 211.45 90 270 68
10 12/01/2021 Ông Nguyễn Phú Dũng và bà Phạm Thị Hậu.  Số 58 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An 03 tầng 122 90 270 74
11 13/01/2021 Ông Đàm Văn Khuyến và bà Nguyễn Thị Yến.  Thửa 45, TBĐ 22, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn 03 tầng 68.4 68.4 213.8 100
12 19/01/2021 Ông Vũ Đình Hiệp và bà Trần Thị Phượng.  Đ/c: 177 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền 05 tầng + tum thang 45.46 45.46 239.4 100
13 20/01/2021 Ông Vũ Đức Thành và bà BÙi Thị Hương.  Đ/c: số 903 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An 03 tầng + tum thang 106.5 74.5 237.9 70
14 22/01/2021 Ông Đồng Văn Chuyên và bà Nguyễn Thị Luyến.  Đ/c: Thửa đất 605, TBĐ 03, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.  03 tầng 123 75 231 61
15 22/01/2021 Bà Lê Thị Hài và ông Đinh Đức Dụ.  Đ/c: Thửa đất 874, TBĐ 06, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.  01 tầng 103 47 47 45.6
16 22/01/2021 Ông Bùi Văn Vượng và bà Bùi Thị Tuyết.  Đ/c: số 01I Trần Quang Khải, phường Hoàng văn Thụ, quận Hồng Bàng 04 tầng 42.46 42 167.2 100
17 27/01/2021 Ông Nguyễn Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Nhương.  Đ/c: Thửa đất 95 TBĐ 29, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 32.5 32.5 102.6 100
18 27/01/2021 Ông Bùi Anh CÔng và bà Hoàng Thị Măng.  Đ/c: 216 Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận Kiến An 05 tầng 106.5 96.75 483.75 90
19 27/01/2021 Ông Vũ Khắc Hải và bà Đỗ Thị Trang.  Đ/c: 911 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An 03 tầng + tum thang 164.45 120.24 389.64 73
20 29/01/2021 Ông Nguyễn Văn Ánh và bà Vũ Thị Viễn.  Đ/c: Thửa đất 241 TBĐ 20, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 59.1 59.1 195.16 100
21 29/01/2021 Bà Trương Thị Nhị.  Thửa đất 272A1+273A +274A+319A1; TBĐ 07, phường Dư Hàng, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 89.2 89.2 287.6 100
22 29/01/2021 Ông Nguyễn Thế Nhiên và bà Nguyễn Thị Hạnh.  Đ/c: Thửa đất 67 TBĐ 07, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 37.3 37.3 120.3 100
23 29/01/2021 Ông Nguyễn Thế Nhiên và bà Nguyễn Thị Hạnh.  Đ/c: Thửa đất 67 TBĐ 07, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 31.2 31.2 102.96 100
24 29/01/2021 Ông An Phương Nam và bà Vũ Thị Huyền.  Đ/c: Thửa đất 195, TBĐ 21, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn 04 tầng + tum thang 277.9 171 692 62
25 29/01/2021 Ông Đoàn Văn Tề và bà Nguyễn Thị Được.  Đ/c: Số 2G Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng 07 tầng + tum thang 78.01 64.2 532.1 82.3
26 01/02/2021 Bà Trần Thị Thanh.  Đ/c: Thửa đất 157, TBĐ 80, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh.  03 tầng 108 83.25 263.25 77.1
27 01/02/2021 Ông Đồng Văn Chuyện và bà Nguyễn Thị Thìn.  Đ/c: Thửa đất 29a, TBĐ 06, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.  01 tầng 112 80 80 71.4
28 01/02/2021 Ông Vũ Văn Hải.  Đ/c: Thửa 13 TBĐ 02, xã An Đồng, huyện An Dương 03 tầng 94 62 174.3 65.96
29 02/02/2021 Bà Nguyễn Trần Phương Chi.  Đ/c: Thửa đất 167, TBĐ 44, số 1053 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.  03 tầng + tum thang 39.9 39.9 142.2 100
30 02/02/2021 Ông Phạm Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Hồi.  Đ/c: Thửa 29, TDP Quang Vinh, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn 05 tầng 95.63 86.13 469 90
31 02/02/2021 Ông Đào Văn Trí.  Đ/c: Thửa đất 966, TBĐ 04, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.  03 tầng 173 124 391.38 71.7
32 03/02/2021 Ông Phạm Văn Đạt.  Đ/c: Thửa 95 TBĐ 54, đường Bùi Viện, quận Lê Chân.  03 tầng 242.15 112.5 290 46
33 04/02/2021 Ông Bùi Văn Hòa.  Đ/c: Thửa 17B TBĐ 19, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 50.4 50.4 168 100
34 04/02/2021 Hộ bà Lâm Thị Khóa.  Đ/c: Thửa 257 TBĐ 20, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 41.9 41.9 132.6 100
35 04/02/2021 Ông Nguyễn Cảnh Hưng.  Đ/c: Số 174 Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 31.71 31.71 104.6 100
36 04/02/2021 Bà Lương Thị Chiên.  Đ/c: Thửa 36 TBĐ 03, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh 03 tầng 118 63.6 195.9 53.9
37 05/02/2021 Bà Vũ Thị Thanh Tâm.  Đ/c: Thửa số 03 Khu B1 lô 7B KĐTM Ngã 5 SBCB, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền 03 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng lửng 425 211.2 1039.1 49.7
38 08/02/2021 Ông Nguyễn Vũ Hùng và bà Nguyễn Thị Thơ.  Đ/c: Thửa (189+187-01), TBĐ 302590-3-(4), phường Bắc Sơn, quận Kiến An. 03 tầng 85.86 60.84 182.52 71
39 09/02/2021 Ông Phạm Đình Thượng và bà Trần Thị Ngân.  Đ/c: Thửa 29 TBĐ 32, phường Hải Thành, quận Dương Kinh 03 tầng + tum thang 159 84.6 282.7 53
40 09/02/2021 Ông Vũ Văn Điển và bà Hoàng Thị Huyền.  Đ/c: Thửa đất 865, TBĐ 06, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh.  02 tầng 286 123.6 247.2 43.2
41 26/02/2021 Ông Nguyễn Văn Sử và bà Nguyễn Thị Huyền.  Đ/c: Thửa 43 TBĐ 32, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn 03 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng lửng + tum thang 203.65 81.4 404.23 40
42 01/03/2021 Bà Vũ Thị Thèo và ông Nguyễn Văn Thùy.  Đ/c: Thửa 60-02 TBĐ 16, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An 03 tầng 69.32 51.7 155.25 75
43 08/03/2021 Ông Đỗ Văn Hệ và bà Đỗ Thị Phượng.  Đ/c: Thửa đất 196, TBĐ 58, số 786 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.  03 tầng + tum thang 96.6 65 193.23 67.29
44 09/03/2021 Ông Trần Kim Anh và bà Bùi Thị Thúy.  Đ/c: 230 Tôn Đức Thắng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 28 28 91.64 100
45 09/03/2021 Ông Lê Đình Cường.  Đ/c: 238 Tôn Đức Thắng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân.  03 tầng 50 50 150 100
46 09/03/2021 Bà Trần Thị Phượng.  Đ/c: Thửa 44, TBĐ 302590-3-6, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. 03 tầng 114.9 89.46 268.38 78
47 10/03/2021 Ông Ngô Văn Thủy và bà Đỗ Thị Hảo.  Đ/c: 760 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An 04 tầng 91.68 66 272.8 72
48 10/03/2021 Ông Nguyễn Duy Lộc.  Đ/c: Thửa 54b TBĐ 04, phường Tân Thành, quận Dương Kinh 03 tầng 84 84 237.6 100
49 12/03/2021 Ông Nguyễn Quốc Bình.  Đ/c: 137 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An 03 tầng 173 77 231 72
50 12/03/2021 Ông Phạm Văn Hòa.  Đ/c: 365 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân 07 tầng + tum thang 281.5 170 1205.4 60
51 17/03/2021 Ông Lưu Thế Quyền.  Đ/c: Thửa 1295, TDP 02, phường Đằng Hải, quận Hải An 04 tầng 54.6 54.6 250 100
52 17/03/2021 Ông Phạm Văn Huần.  Đ/c: Thửa đất 36, TBĐ 81, phường Tân Thành, quận Dương Kinh.  03 tầng 84 84 252 100
53 17/03/2021 Bà Nguyễn Thị Thư.  Đ/c: Thửa 373A TBĐ 10, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 167.2 115.8 369.8 69
54 17/03/2021 Ông Bùi Đức Thao.  Đ/c: Thửa 127, TBĐ 19, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An 05 tầng 238.56 105 469.18 44
55 17/03/2021 Ông Lê Anh Thơ.  Đ/c: Thửa 27 TBĐ 303591-7-8, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An 03 tầng + tum thang 80 68 222.4 85
56 18/03/2021 Ông Vũ Duy Nghị.  Đ/c: Thửa 294-03 TBĐ 03, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh 04 tầng 120 55.8 209.7 53.9
57 18/03/2021 Ông Hoàng Đình Hoàn.  Đ/c: Thửa 24 TBĐ 02, phường Tân Thành, quận Dương Kinh 03 tầng 100 79.1 237.4 80
58 25/03/2021 Bà Nguyễn Văn Lấm.  Đ/c: Thửa 347 TBĐ 13, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 72 72 227.88 100
59 29/03/2021 Ông Tạ Đình Sơn.  Đ/c: 211 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân 05 tầng + tum thang 69 69 356.8 100
60 31/03/2021 Bà Vũ Thị Nghi.  Đ/c: Thửa 110, TDP Quý Kim, phường hợp Đức, quận Đồ Sơn 05 tầng 103.2 73 307.8 71
61 01/04/2021 Ông Trần Anh Sơn và bà Đào Thị Thu Hà Số 187 Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận KA 04 tầng 100.2 70.88 296.81 75
62 01/04/2021 Ông Trần Thành Thùy và bà Hoàng Thị Vân Thửa 223-02, TBD 18, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận KA 03 tầng 193 70.42 197.69 36
63 01/04/2021 Ông Đồng Văn Trung và bà Lại Thị Nguyệt Số 115 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận KA 03 tầng 126.14 82.5 195.54 65
64 01/04/2021 Ông Lương Bằng Gương và bà Trần Thị Thu Hằng thửa đất số 7, TBĐ 13, Khu tái định cư Đồng Hòa 3, phường Đồng Hòa, quận KA 03 tầng 76.09 75 225 99
65 05/04/2021 Ông Mạc Đức Minh và bà Phạm Thị Thuần Thửa 36 lô 27 KĐTM Ngã 5 Sân Bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền 4 tầng 60 60 240 100
66 12/04/2021 Ông Ngô Đức Doan và bà Bùi Thị Dự Thửa 06, TBD 31, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn 03 tầng 96 84 277 87.5
67 13/04/2021 Ông Vũ Văn Tiệp và bà Phạm Thị Huyền Thửa 40a, TDP Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn 03 tầng 66.7 66 198 100
68 13/04/2021 Bà Bùi Thị Nhàn Thửa 35B-01, TBD PL-300591-7-7, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận KA 01 tầng 126.46 61.8 97.8 77
69 13/04/2021 Hộ bà Vương Thị Liên thửa đất số 6, TBĐ 13, Khu tái định cư Đồng Hòa 3, phường Đồng Hòa, quận KA 05 tầng 75.77 75.77 378.85 100
69a 13/04/2021 Ông Đào Văn Bôn Thửa 90, TBĐ 06, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh 03 tầng 90 50.4 198 60
70 13/04/2021 Ông Phan Văn Chinh Số 870 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng 03 tầng + tum thang 73.3 67.7 235.5 92.3
71 20/04/2021 Ông Nguyễn Hồng Thoại Số 844 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng 04 80 36 162 45
72 20/04/2021 Bà Nguyễn Thị Định Số 23 Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn 02 88.7 76.5 158.6 86
73 20/04/2021 Ông Mai Sơn Dương Thửa 44 TBĐ 66, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng 03 259 162 395.9 62.6
74 23/04/2021 Ông Trần Văn Hùng Thửa 313, TBĐ 09, phường Đằng Hải, quận Hải An 03 142.6 87 261 61
75 23/04/2021 Bà Đoàn Thị Bình số 1013 Tôn Đức Thằng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng 02 54.7 25 50 45.7
76 23/04/2021 Ông Bùi Văn Nhường số 515 Hà Nội, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng 03 117.4 50 143.74 42.59
77 23/04/2021 Bà Đồng Thị Hồng Thửa 61/265, TBĐ 02/19, CDC Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương 05 107 70 388.8 65.4
78 23/04/2021 Ông Nguyễn Thành Doanh Thửa 58A TBĐ 19, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.  03 tầng + tum thang 70.7 70.7 242.1 100
79 27/04/2021 Ông Vũ đình Khỏe Thửa 119, TBĐ 75, phường Tân Thành, quận Dương Kinh 03 66.3 66.3 199 100
80 27/04/2021 Ông Vũ Nguyên Thái số 157 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền 07 tầng + tum thang 81.2 78.21 567.12 96
81 27/04/2021 Hộ gia đình ông Hồ Văn Tâm Thửa 40 lô 20B KĐTM Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền 05 60 60 300 100
81 27/04/2021 Ông Phùng Quang Trung Thửa 360 TBĐ 08, phường Nam Hải, quận Hải An 04 45.6 45.6 212.48 100
82 28/04/2021 Ông Nguyễn Văn Cường Thửa 44, TBĐ 23, đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc hải, quận Đồ Sơn 03 100 90 270 90
83 28/04/2021 Bà Mai Kim Oanh số 513 Hà Nội, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng 03 119.7 88 236.58 73.5
84 28/04/2021 Ông Nguyễn Minh Thông Thửa 248, TBĐ 01, phường, Anh Dũng, quận Dương Kinh 04 82 80 285.8 97
85 28/04/2021 Bà Trịnh Thị Dung Số 178 Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận Kiến An 03 115 90 270 78.5
86 05/05/2021 Ông Phạm Quốc Bình Thửa 40, TBĐ 22, phường, Hợp Đức, quận Đồ Sơn 03 71 71 222.1 100
87 05/05/2021 Ông Phạm Văn Khương Thửa 139 TBĐ 75, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh 01 68 65 65 96
88                
89                
90                
91                
92                
93                
94                
95                
96 17/05/2021 Ông Đặng Đình Hiến và bà Phạm Thị Tuất.  Đ/c: Thửa 08 lô 30A KĐTM Ngã 5 SBCB, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền 07 540 242.03 1,053.14 45
97
98 20/05/2021 Bà Phạm Thị Ninh Số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền 04 75.6 75.6 254.35 100
99 24/05/2021 Ông Nguyễn Văn Chiến Thửa 265 TBĐ 303591-3-a, đường Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An 03 131.3 84.6 239.56 64
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0