image banner
Công bố Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

         Chiều 15/1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

          Dự Hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại diện các Đại sứ quán và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị.

         Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Anh-tin-bai

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, Lê Anh Quân, phát biểu khai mạc.

         Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân, nhấn manh: Hội nghị công bố Quy hoạch thành phố là bước để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhân dân thành phố; các cơ quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nắm được các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch. Từ đó, thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy hoạch; tạo nguồn lực, động lực và cơ hội mới để phát triển thành phố Hải Phòng, phát huy hơn nữa vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của cả nước trong thời gian tới”.

         Việc triển khai xây dựng Quy hoạch Thành phố theo Luật Quy hoạch là bước đột phá, tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2045 và kế thừa, phát triển các quan điểm của thành phố qua các thời kỳ, trong đó trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sản phẩm Quy hoạch đã đảm bảo tính khoa học, chất lượng và theo đúng thủ tục, quy trình; thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên phát triển của thành phố Hải Phòng.

Anh-tin-bai

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng. 

         Trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định: “Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới để đưa Hải Phòng phát triển trở thành Thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế; có trình độ phát triển cao trong nhóm các Thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới”.

Anh-tin-bai

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở thành phố Hải Phòng cần sớm hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch.

         Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, thành phố Hải Phòng cần nỗ lực để tận dụng và phát huy đạt hiệu quả cao nhất những cơ chế đột phá, chính sách đặc thù đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 35 ngày 13/11/2021; đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị. Để triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở thành phố Hải Phòng cần sớm hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch, xác định một số công việc cần phải làm để thực hiện luật xây dựng, luật quy hoạch, luật đô thị; ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, cảng biển, logistics, hạ tầng số; phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn... Thúc đẩy nhanh chuyển đổi mô hình kinh tế thông qua phát triển hệ sinh thái kinh tế số, năng lượng sạch, du lịch xanh. Chú trọng quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn tài tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh.

Anh-tin-bai

 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.

         Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ thành phố để hoàn thành lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch thành phố đã nỗ lực, tập trung cao để hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với các cấp, các ngành, các địa phương một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các nội dung của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố. Các ngành, đơn vị, địa phương tham gia tích cực cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng kế hoạch và triển khai Quy hoạch.

         Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng quy hoạch đề ra, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố. Trong đó, quan tâm, tạo điều kiện để sớm phê duyệt quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng gắn với sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn; xem xét quy hoạch, hoàn thành các thủ tục đầu tư để thành phố xây dựng 2 bến khởi động khu bến cảng Nam Đồ Sơn; đưa sân bay Tiên Lãng là sân bay thứ 2 của vùng thủ đô vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, xem xét, đồng ý việc phát triển điện gió ngoài khơi tại vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ đến năm 2030 tại huyện Bạch Long Vĩ...

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho 7 tập thể và 01 cá nhân.

         Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương và trao bằng khen cho 7 tập thể và 01 cá nhân trong công tác lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025.

          Quy hoạch thành phố đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thuỷ nội địa; trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

         Các chỉ tiêu cụ thể được đề ra trên 5 nhóm: kinh tế, văn hoá – xã hội, không gian và kết cấu hạ tầng, môi trường, quốc phòng an ninh. Trong đó:

         Tỷ trọng đóng góp GRDP của thành phố vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước đến năm 2030 đạt khoảng 6,8%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 tăng khoảng 13,5%/năm. Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 51,7% trong cơ cấu kinh tế, ngành dịch vụ chiếm 43,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,0%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,1%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 21.700 USD. Kinh tế số đạt khoảng 40% GRDP thành phố. Chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm 5 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,1%; Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 100%.Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%. Cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng; hoàn thành chuyển đổi 50% số huyện thành đơn vị hành chính quận. Diện tích sàn nhà ở xã hội tăng thêm khoảng 3,5 triệu m2 giai đoạn 2021 – 2030.

         Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế; quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới.

         Quy hoạch thành phố xác định 3 đột phá phát triển:

         Cảng biển và dịch vụ logistics: Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành một trung tâm kết nối quốc tế, có dịch vụ logistics hiện đại; cảng Lạch Huyện và cảng Nam Đồ Sơn thành cụm cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế. Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, trong đó nghiên cứu Khu thương mại tự do với những cơ chế, chính sách đột phá, nổi trội đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới.

           Chuyển đổi số: Là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Chuyển đổi số toàn diện theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của dân cư

         Phát triển du lịch: Xây dựng quần thể du lịch biển Cát Bà - Đồ Sơn có sức hấp dẫn cao; kết hợp với Vịnh Hạ Long trở thành trung tâm du lịch biển tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa; liên kết với các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng, trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới. Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.

         Một số định hướng mới, nổi bật trong Quy hoạch thành phố Hải Phòng:

         Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030 là bản quy hoạch đầu tiên được lập theo phương pháp hoàn toàn mới, với cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, cho thấy những định hướng, tầm nhìn và chiến lược táo bạo, đột phá chưa từng có. Quy hoạch định hướng thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với quy mô 20.000ha để tận dụng lợi thế của cảng Nam Đồ Sơn, sân bay quốc tế tại huyện Tiên Lãng. Vận dụng những cơ chế, chính sách, kinh nghiệm, cách làm hay trong nước và quốc tế để thành lập Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế mới, đánh thức tiềm năng phát triển của vùng đất phía Nam thành phố.

         Quy hoạch cũng tập trung vào định hướng, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông vận tải, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối thông suốt cảng biển với các các vùng nội địa. Cụ thể:

         - Định hướng đầu tư xây dựng phát triển cảng biển Hải Phòng xứng tầm là 1 trong 2 cảng biển đặc biệt của cả nước. Tập trung hoàn thành đầu tư khu bến cảng Lạch Huyện và di dời các bến cảng trên sông Cấm; đầu tư phát triển các bến cảng tại khu bến Nam Đồ Sơn - Văn Úc.

         - Định hướng xây dựng mới các tuyến đường sắt: Tuyến Hà Nội – Hải Phòng kết nối Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện; tuyến đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.

         - Định hướng nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nghiên cứu xây dựng Cảng Hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng.

         - Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bộ liên vùng, xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Phát triển các tuyến trục chính đô thị hướng tâm và đường vành đai thành phố.

         - Phát triển các tuyến đường thủy ven biển, nối liền các cửa sông lớn của thành phố và các tỉnh lân cận; các tuyến đường thủy nội địa quanh các đảo thuộc quần đảo Cát Bà phục vụ vận chuyển khách du lịch.

    Với quan điểm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên và phát triển kinh tế xanh, bền vững, Quy hoạch thành phố đưa ra đề xuất, định hướng tập trung phát triển nguồn năng lượng tái tạo, trong đó, ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi (công suất dự kiến 2.500MW), đảm bảo cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn của các khu kinh tế, khu công nghiệp./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0