image banner
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Lãnh đạo Sở Xây dựng
Sáng ngày 26/9/2023, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Lãnh đạo Sở Xây dựng dưới sự chủ trì của đồng chí Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở.

         Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có các chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Thành uỷ theo dõi Sở; chuyên viên UBKT Thành uỷ, đại diện Sở Nội vụ dự và giám sát Hội nghị. Về phía Sở Xây dựng có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Thủ trưởng các tổ chức chính trị đoàn thể thuộc Sở: Công đoàn cơ quan; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến Binh.

Anh-tin-bai

         Hội nghị được thực hiện theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 277-KH/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố; Kế hoạch số 139/KH-SXD ngày 30/8/2023 của Sở Xây dựng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, lãnh đạo Sở Xây dựng.

         Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nêu rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích và yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo tại Sở Xây dựng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ, “tự soi, tự sửa” tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, là cơ sở để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm và người ghi phiếu tín nhiệm.

 
Anh-tin-bai

         Tại Hội nghị, các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bao gồm đồng chí Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở.  Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu.

Anh-tin-bai

         Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Xây dựng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra theo đúng các yêu cầu, quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Lãnh đạo Sở đạt phiếu tín nhiệm cao trên 96%.

         Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của các đại biểu tham gia. Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và kết quả lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo và công khai theo đúng quy định./.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 550
  • Trong tuần: 6 879
  • Tất cả: 125210